• Door inschrijving middels een compleet ingevuld en ondertekend inschrijfformulier ontstaat een overeenkomst tussen leerling en Music Dock voor de periode zoals aangegeven op het inschrijfformulier. Na ontvangstbevestiging door Music Dock is de inschrijving definitief. Lesdag en tijd wordt na overleg vastgesteld.
  • Het lesjaar start op medio september (einde zomervakantie) en loopt tot eind juli (start zomervakantie). Dit schooljaar bevat 38 lesweken.
  • Door inschrijving verplicht men zich tot het betalen van het lesgeld, dat voorafgaand aan de eerste les (deels) betaald dient te worden middels de factuur, op IBAN NL16 INGB 0008622062, t.n.v. Eva Wiselius, Music Dock.
  • Uitschrijving kan uitsluitend schriftelijk en ondertekend plaatsvinden, met bijsluiten van doktersverklaring of verhuisbericht.
  • Uitschrijvingen opsturen naar: Music Dock, Kanaaldijk Zuid 3A, 5691 NL Son en Breugel. Uitschrijftermijn is 2 maanden. Verrekening van het lesgeld zal aan het einde van het lesjaar plaatsvinden. Voor leerlingen die gebruik maken van de subsidieregeling is restitutie niet mogelijk.
  • Voor individuele lessen geld dat 2x per jaar een gemiste les ingehaald mag worden, mits deze 24 uur voorafgaand aan de les is afgemeld. Er is geen restitutie mogelijk voor overige gemiste lessen.
  • Wanneer de les komt te vervallen door ziekte van de docent, wordt een inhaalmoment aangeboden. Bij langdurige ziekte wordt vervanging geregeld of restitutie verleend aan het einde van het schooljaar, met uitzondering van de eerste twee lessen.
  • Wanneer de leerling langdurig ziek is (ten minste 4 weken aaneensluitend), kan met een doktersverklaring restitutie worden verleend over de gemiste lessen, met uitzondering van de eerste twee lessen. Dit over een periode van maximaal 3 maanden. De restitutie wordt aan het einde van het schooljaar uitgekeerd.
  • Inschrijvingen zijn één schooljaar geldig en de leerling dient zich voor elk schooljaar opnieuw schriftelijk aan te melden d.m.v. het inschrijfformulier.
  • De vakanties vallen grotendeels samen met de schoolvakanties regio zuid, echter kunnen enigszins afwijken. Op de website staan de data vermeld.
  • In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat Music Dock uw gegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer, opneemt in een gegevensbestand. Music Dock gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursusovereenkomst. Music Dock verstrekt uw gegevens niet aan derden. Bij wijziging van adres en/of telefoonnummer dit graag zo spoedig mogelijk kenbaar maken via eva@musicdock.nl

BTW nr.: NL001926290B79  |   KVK 17249288